تو گوشم گفتی قوی باش

درخواست حذف این مطلب

ضعیف ترینم. نه راه پس دارم نه راه پیش. درمونده ام.

خیلی چیزا عوض شده.

نمیدونم درست چیه.

نمیدونم غلط چیه.

نه. میدونم درست چیه.

درست اونه که شاد باشم.

پس چرا نیستم. پس چرا میلرزم. پس چرا تنهام. پس چرا خالیه.

حس خوبی نیست.

میخوام به وجد بیام.

میخوام عشق جادو کنه.

میخوام حالم خوب باشه.

میخوام به خاطر من یه کاری بشه.

کاش بشه.

چقد بی روحم

چقد خسته ام.

چقد دلم برات تنگ شده. چقد نیازتون دارم. چقد تنهام. چقد هیشکی رو ندارم. چقد ناتوانم.

چقد میترسم.

کاش نیاد درد.

کاش بره این درد.

کاش بر ه این .

چقد نادون بودم.

چقد احممق بودم.

چقد حماقت.

کاش غیرت داشتی.

کاش فرق داشتم.

کاش عادی نبود.

کاش میجنگیدی.

کاش نرم.

خسته ام. یه جوری که ممکنه برا همیشه برم.