مهاجرت یعنی کوفت

درخواست حذف این مطلب

مهاجرت یعنی کوفت. وقتی که خیلی گرسته ای. باید ببلعیش.

مهاجرت مثل مرگ میمونه. تک تک واکنش های اطرافت رو میبینی. اگه ارزو داری ببینی بعد مرگت کی چیکار میکنه مهاجرت کن.

عینکمو که میزنم همه چیز بهتر میشه.

بدون عینک ع ها رو میبینم..

از هر چیزی خوشت نیومد و گفتی تغییر کرد. حتا مدل نوشتنم.

رو هر کی به عنوان دوست حساب کردیم یا ریدو رفت یا رفت.

عجب.

درهمم.

کاش برگردم. میخوام برم. من گرسنه م نیست.